Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Jak postupovat při změně majitele/odběratele (např. při prodeji nemovitosti)?

 1. Nový a původní majitel nejprve sepíší stav vodoměru ke dni předání nemovitosti (např. formou předávacího protokolu), který oba potvrdí podpisem.
 2. Nový majitel se obrátí na příslušnou referentku, kde předloží předávací protokol spolu s těmito dokumenty:
  • výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitosti
  • u podnikatelů výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list.
 3. Nový majitel poté podepíše u příslušné referentky nový evidenční list a smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování.

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit Vodakvě!

U nemovitostí, které slouží pouze k bydlení (domácnosti) lze změnu odběratele provést elektronicky vyplněním tohoto online formuláře. K němu je nutné přiložit požadované naskenované dokumenty. Naši pracovníci nejprve ověří Vámi uvedené údaje na katastrálním úřadě a poté Vám pošlou poštou nový evidenční list a novou smlouvu. Tu prosím odešlete zpět s Vaším podpisem. Teprve poté bude provedena změna odběratele.

Změnu majitele nemovitosti, která slouží pro podnikatelskou činnost nebo pro obojí, tj. domácnost i podnikatelskou činnost, nelze provést elektronicky. Prosím dostavte se osobně k příslušné referentce. Totéž platí i v případě změny plátce, tu může provést osobně pouze majitel nemovitosti u příslušné referentky.

Jak má postupovat nový odběratel při přihlašování odběru (např. u novostaveb)?

 1. Obraťte se na příslušné provozní středisko, kde vyplníte objednávku na osazení vodoměru a předložíte tyto dokumenty:
  • výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitosti
  • u podnikatelů výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list.
 2. Při osazování vodoměru v nemovitosti obdržíte k podpisu nový evidenční list, který je součástí smlouvy o dodávce pitné vody.
 3. Na základě vyplněného a podepsaného evidenčního listu obdržíte poštou smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování. Podepsanou smlouvu zašlete prosím zpět na uvedenou adresu příslušné referentce nebo ji předejte osobně. Bez smlouvy podepsané jak Vodakvou, tak odběratelem, je odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod považováno za neoprávněné.

Další související dokumenty:

Oznámení