Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Při změně majitele, tedy odběratele (např. při prodeji nemovitosti), vyplňte prosím formulář a přiložte naskenovanou kopii těchto dokumentů:
  • 1. předávací protokol se stavem vodoměru ke dni předání nemovitosti podepsaný novým a původním majitelem
  • 2. výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitost
(číslo je uvedeno na každé faktuře za vodné a stočné)
(jméno a příjmení nebo název firmy)
Nový majitel
Umístění vodoměru
(pokud je adresa shodná s majitelem, není třeba vyplňovat)
Četnost záloh
(pokud nebude zvoleno, bude četnost záloh určena dodavatelem podle velikosti průměrného odběru)
Vypouštění odpadních vod z jiných zdrojů (např. studna)
* (pro stanovení množství vypouštěných vod ze studny vás kontaktuje referentka odbytu)
Přiložte naskenované dokumenty
Předávací protokol se stavem vodoměru ke dni předání nemovitosti podepsaný novým a původním majitelem
Výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitost
refresh
Antispamová ochrana

Oznámení