Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Laboratoř Březová je centrální laboratoří Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. Provádí fyzikálně - chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitné vody, povrchových, odpadních vod a vod ke koupání.
Hlavní činností laboratoře je kontrolovat kvalitu pitné vody při výrobě, z podzemních zdrojů a při distribuci vodovodní síti až ke spotřebiteli. Stejným způsobem sleduje procesy při čištění odpadních vod a kvalitu vypouštěných vod do recipientů. Laboratoř má zavedený systém jakosti dle novelizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která je v souladu s ČSN EN ISO 9001:2001. Tento systém má prověřený Českým institutem pro akreditaci Praha (Osvědčení o akreditaci laboratoře č. 572/2017) .

Laboratoř nabízí zákazníkům následující služby:

Analýzy a odběry vzorků v oblasti pitné vody

• Rozbory pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění
• Rozbory vody ke koupání dle vyhlášky 238/2011 Sb. v platném znění
• Rozbory teplé vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění
• Rozbory vzorků surové, povrchové a podzemní vody  k individuálnímu zásobování

Analýzy a odběry vzorků v oblasti odpadní vody

• Rozbory všech typů vzorků odpadních vod v souladu s platnými právními požadavky
• Biologický rozbor aktivovaného kalu

Kontakt pro objednávky a dotazy:

Laboratoř Březová

Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:00

Jungmannova stezka 2028, 360 01 Karlovy Vary
telefon: 359 010 860, mobil: 606 652 913; 606 651 224
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odběr a příjem vzorků

Rozbory vzorků pro externí zákazníky se provádějí na základě písemné objednávky. Rozbory vod se odebírají pouze do speciálně upravených vzorkovnic, které jsou k dispozici přímo v laboratoři Březová nebo na centrálním dispečinku v sídle Vodakvy v Doubí. Ke každému vzorku je nutno vyplnit protokol o odběru vzorku, který je nutný k identifikaci místa odběru a požadovanému rozsahu analýzy. Na zadní straně formuláře jsou uvedeny pokyny o způsobu odběru vzorku (formulář obdržíte při vyzvednutí vzorkovnic nebo můžete použít interaktivní formulář ke stažení níže).

Odebrané vzorky se musí do 24h od odběru předat do laboratoře nebo po dohodě na dispečinku v Doubí. Vzorky pro mikrobiologické analýzy musí být do laboratoře dodány nejpozději do středy do 10 hodin!
Pro oblast Tachovska a Stříbrska jsou vzorkovnice k dispozici v pondělí a úterý v provozní budově Vodakvy ve Stříbře, Sokolská 958, nejlépe však po telefonické domluvě na telefonním čísle 721 962 866 . Zde obdržíte rovněž informaci jak vzorek odebrat, kdy a kam jej dodat ke zpracování.

Ceny rozborů poskytne na požádání laboratoř.

Dokumenty ke stažení:

Objednávka rozboru včetně protokolu k vyplnění

Pokyny pro odběr vzorků

Objednávka akreditovaného odběru s rozborem a roční objednávka

Oznámení